Kontakt

Stowarzyszenie Zawodowych Przewodników Miejskich Po Krakowie "Secesja"

biuro@krkguides.pl
ul. Ściegiennego 69/61, 30-809 Kraków

Zarząd:

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.