Szkolenie Krakowskim Szlakiem Modernizmu z dr Wiśniewskim 4.04.2016

 

Spacer Szlakiem krakowskiego modernizmu, który członkowie Stowarzyszenia „Secesja” odbyli na zasadach uzupełniającego szkolenia zawodowego rozpoczyna się na Rynku Głównym, gdzie pierwsze prace modernizacyjne historycznych obiektów rozpoczęto już pod koniec XIX w.  Remontując najstarsze budynki  uzupełniano  je o historyzujące (np. neogotyckie) lub wzbogacano o nowe (secesyjne) detale. Na początku XX wieku powstają już budynki o całkowicie nowej, modernistycznej formie i nowatorskich rozwiązaniach technicznych. Te różnice są bardzo wyraźne w budynkach wokół Placu Szczepańskiego, a także w obrębie Krakowskich Plant. Wybrana trasa prowadziła uczestników szkolenia wzdłuż ulicy Łobzowskiej w kierunku Alei Słowackiego, dalej do Osiedla Profesorskiego i Placu Inwalidów.

Na trasie omówiono na licznych przykładach dzieła czołowych architektów działających pod koniec XIX i na początku XX wieku: T. Stryjeńskiego, L. Wojtyczko, F. Mączyńskiego, F. Tadaniera,  A. Szyszko – Bohusza,  J. Zawiejskiego i in.. W tym – z jednej strony trudnym (politycznie), z drugiej niezwykle płodnym (urbanistycznie) okresie dla Krakowa powstały zarówno obiekty użyteczności publicznej jak Teatry, Pawilony Wystawiennicze, Szkoły,  Banki, siedziby Urzędów, Towarzystw i Stowarzyszeń , budynki mieszkalne oraz Kościoły. Zachwyca zarówno rozmach niektórych przedsięwzięć (nowe osiedla, arterie komunikacyjne), szeroko pojęta  funkcjonalność budynków, zwłaszcza mieszkalnych,  jak i  piękno architektonicznego detalu, nieraz bardzo wysublimowanego.
Spacer obrazujący zaledwie fragment szeroko pojętego nurtu modernizmu w krakowskiej architekturze, fascynująca  w swej wielowątkowej narracji opowieść Prowadzącego – ukazały nam obraz miasta – z innej, nieoczywistej – w odniesieniu do historycznej roli Krakowa – i z tego powodu niezwykle ciekawej, perspektywy.

Script logo