Przewodnicy włoski

Matuszewski Ryszard
tel. 603646887
e-mail: ryszard@bci.pl
Data nadania uprawnień przewodnickich: 2002

Kostyk Marta
tel. 601630672
e-mail: marta@kostyk.pl
Data nadania uprawnień przewodnickich: 2010

Kupińska Urszula
tel. 606200011
e-mail: ulka_kupinska@tlen.pl
Data nadania uprawnień przewodnickich: 2008

Script logo