Przewodnicy portugalski

Krzynówek Monika
tel. 605617474
e-mail: mkrzynowek@gmx.de
Data nadania uprawnień przewodnickich: 2003

Matuszewski Ryszard
tel. 603646887
e-mail: ryszard@bci.pl
Data nadania uprawnień przewodnickich: 2002

Węgrzyn Paulina
tel. 606 654 993
e-mail: paulacracovia@yahoo.es
Data nadania uprawnień przewodnickich: 2006

Script logo