Szkolenie Muzeum Witrażu 11.2014

24.11.2014r. odbyło się w Muzeum Witrażu szkolenie dla przewodników miejskich po Krakowie, wśród których byli również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Secesja. Na szkoleniu został zaprezentowany sposób zwiedzania Muzeum, w tym wciąż funkcjonującej pracowni, gdzie na co dzień pracują mistrzowie witrażowi. Szkolenie zawierało także prezentację historii pracowni, współpracujących z nią na przestrzeni wieku artystów oraz omówienie technik witrażowych.

Script logo